Kurser och utbildningar

IKW FriSk betalar kurser och utbildningar till ledare eller blivande ledare. Om du vill gå någon kurs eller har frågor mejla till kurser@ikw-frisk.se.


Utbildningar på Södra Svealands friidrottsförbund


Utbildningar på RF SISU Västmanland