Medlems- och aktivitetsavgift

IKW FriSk har både medlemsavgift och aktivitetsavgift. Aktivitetsavgiften betalas av undomar som ingår i någon av träningsgrupperna. Avgifterna betalas per kalenderår.


Alla är välkomna att prova på upp till tre träningstillfällen innan avgiften ska betalas. I medlemsavgiften ingår även försäkring som gäller för de aktiva till, under och från träning/tävling.


Medlemsavgiften för år 2024 är:
200:- för ungdomar upp till och med 20 år (födda 2004 och senare)
300:- för de som är 21 år och äldre,
Aktivitetsavgiften för 2024 är:
350:- per aktiv


Från och med 2024 kommer vi att skicka ut digitala fakturor via Laget.se. Det gör vi för att underlätta hanteringen kring medlems- och aktivitetsavgifter samt påminnelser av dessa. Vi har nu tagit bort familje- och syskonrabatten pga administrationsskäl.


Fakturorna kommer att skickas ut under mars månad. 


Vill man bli medlem eller om man inte har fått en faktura mejla till info@ikw-frisk.se