Årskalender

Detta är en grov årskalender och kan komma att ändras under året.

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Vinterserien del 2

Inlagda Gurkspelen, Västerås

Årsmöte

Vinterserien del 3

Tybblelundsspelen, Örebro

Vinterserien del 4

Träningspremiär utomhus i Johannisdalsskogen

Träningspremiär på IP

Sommarserien del 1 på IP

KM i medeldistans

Sommarserien del 2, Götlunda

Sommaravslutning

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Träningsuppehåll

Gurkspelen, Västerås

Sommarserien del 3 på IP

Klubbresa Surbullespelen

KM i mångkamp

Utomhusavslutning på IP

Inomhusträningar börjar

Årsavslutning och prisceremoni

Vinterserien del 1

Julavslutning